POS nosači Anker#


Anker nosači Anker nosači Anker nosači Anker nosači


Naša ponuda trgovinske opreme obuhvaća izbor POS nosača Anker u standardnim konfiguracijama, ili konfiguracijama prilagođenima projektnoj specifikaciji.

Anker standardni proizvodi obuhvaćaju izbor nosača u prethodno definiranoj konfiguraciji za EFT POS i VESA 75/100 uređaje.

Alternativno, Anker modularni koncept omogućuje fleksibilni dizajn i konfiguraciju nosača prema projektnom zahtjevu, a veliki izbor dostupnih standardnih komponenti osigurava kratko vrijeme isporuke proizvoda.

Odlike nosača#

  • Dostupne standardne konfiguracije nosača
  • Moguća konfiguracija nosača prema projektnim zahtjevima
  • Moguća isporuka nosača u sastavljenom obliku
  • Izvedba od trajnih materijala visoke kvalitete
  • Robustni dizajn i izdržljiva konstrukcija okova
  • Za projektne zahtjeve dostupan "online" konfigurator nosača

Informacije #